ผลงานตีเส้นจราจร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต งานบำรุงทางถนนสาย ปข.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 3169 – บ้านยายพลอย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์