ผลงานตีเส้นจราจร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย นศ.3098 แยกทางหลวงหมายเลข 403 – บ้านเขื่อนหก อำเภอพระพรหม,ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1แห่ง