ผลงานการติดตั้งราวกันอันตราย (การ์ดเรล)

โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอนวังยาว – หนองหมู ตอน 5