ผลงานการติดตั้งราวกันอันตราย (การ์ดเรล)

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาล – อุโมงค์ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ตำบลศรีบัวบาน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน