งานราวกันอันตราย จังหวัดสงขลา

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลวงวง-ท่าท้อน ตอน 3 กม.10+103 – กม.11+860 ปริมาณงาน 1แห่ง