ผลงานตีเส้นจราจร สายท่าสะท้อน – สามแยกผู้ใหญ่สมนึก อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

สายท่าสะท้อน – สามแยกผู้ใหญ่สมนึก อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช