ผลงานตีเส้นจราจร สาย กบ.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านเพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

สาย กบ.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านเพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่