ผลงานตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 3497 ตอนควบคุม 0100 ตอน ช้างแรก – บางสะพานน้อย

ทางหลวงหมายเลข 3497 ตอนควบคุม 0100 ตอน ช้างแรก – บางสะพานน้อย