ผลงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (SAFETY GUARD DEVICE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (RS-603)

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (SAFETY GUARD DEVICE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (RS-603)
ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0208 ตอนท่าขนุน – เจดีย์สามองค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.241+450 – กม.258+700 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,284 เมตร