ผลงานงานราวกันอันตราย SAFETY GUARD DEVICE ทางหลวงหมายเลข 21 จ.ลพบุรี

งานราวกันอันตราย SAFETY GUARD DEVICE ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0200
ตอนสะพานพุแค – แยกมะนาวหวาน ตอน 3 จ.ลพบุรี ระหว่าง กม.21 + 325 – กม.22 + 803 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ)