ถุงสีเทอร์โมพลาสติก สะท้อนแสง

สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว

(20 กิโลกรัม/ถุง)

รหัสสินค้า : 151100

จุดเด่นของสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง ทำให้คงทนต่อความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสม มีสีสันสดใส ทนทานต่อทุกสภาวะ ถุงบรรจุภัณฑ์นั้นยังทนทานต่อการจัดเก็บและขนย้าย สียังนำงานได้ง่าย สะดวง ประหยัด และได้ปริมาณเนื้องานใช้งานได้ดี ติดทนนาน สีสันสดใส ไม่หลุดล่อน ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม / ถุง

ถุงสีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง

สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง

(20 กิโลกรัม/ถุง)

รหัสสินค้า : 151100

จุดเด่นของสีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง ทำให้คงทนต่อความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสม มีสีสันสดใส ทนทานต่อทุกสภาวะ ถุงบรรจุภัณฑ์นั้นยังทนทานต่อการจัดเก็บและขนย้าย สียังนำงานได้ง่าย สะดวง ประหยัด และได้ปริมาณเนื้องานใช้งานได้ดี ติดทนนาน สีสันสดใส ไม่หลุดล่อน ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม / ถุง

แคตาล็อคสินค้าประจำปี 2562

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท เอ ที ซี ทราฟฟิค จำกัด
เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางงานเหล็กครบวงจร
ที่สามารถตอบโจทย์ คำว่า ONE STOP SOLUTION ได้อย่างแท้จริง
โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้าได้รับงานที่มีคุณภาพสูง ส่งมอบตรงเวลา ในราคาที่เหมาะสม