ทำบุญบริษัท ประจำปี 2563

บริษัท เอ ที ซี ทราฟฟิค จำกัด ได้จัดทำพิธีทำบุญบริษัทฯ และทำบุญพระพรหมประจำบริษัท ณ.วันที่ 18 กรกฏาคม 2563