ทริปเที่ยวประจำปี 2562 – ประเทศเวียดนาม

บริษัท เอ ที ซี ทราฟฟิค จำกัด ได้จัดทริปท่องเที่ยวประจำปี 2562 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน – 29
พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศเวียดนาม เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน