กิจกรรมช่วยเหลือสังคม – โครงการ ปันน้ำใจ ครั้งที่ 3

24 ตุลาคม 2562

โครงการปันน้ำใจ ครั้งที่ 3 โดย บริษัท เอ ที ซี ทราฟฟิค จำกัด เราได้จักกิจกรรมกันที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ บริจาคอาหารกลางวัน รวมถึงอุปกรณ์ของใช้ต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และมีเกมส์สนุกๆมาร่วมเล่นกับผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครอง จำนวนทั้งสิ้น 330 ท่านค่ะ