เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา


เอ ที ซี มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
ส่งมอบตรงเวลา ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เอ ที ซี ทราฟฟิค จำกัด

ก่อนที่จะเป็น บริษัท เอ ที ซี ทราฟฟิค จำกัด เราใช้เวลาเติบโตในด้านธุรกิจนี้ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน เป็นที่รู้จักกันในวงการของสีเทอร์โมพลาสติก สีของเราเป็นสีที่มีคุณภาพ ได้รับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) อีกทั้งยังได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

บริษัท เอ ที ซี ทราฟฟิค จำกัด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป บนพื้นที่โรงงานขนาดใหญ่กว่า 10 ไร่ ปัจจุบันมีการขยายกิจการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิสตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัท เอ ที ซี ทราฟฟิค จำกัด เราผลิตลูกแก้วสะท้อนแสง ราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวง และ เสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี หรือ เรียกกันว่าเสาไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในกลุ่มของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เราจึงใส่ใจคุณภาพตลอดจนกระบวนการการผลิต

ประวัติดำเนินกิจการจนถึงปัจจุบัน

 • ก่อตั้งบริษัท เอ ที ซี ทราฟฟิค จำกัด ดำเนินกิจการผลิตสีตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง)

  ก่อตั้งบริษัท เอ ที ซี ทราฟฟิค จำกัด ดำเนินกิจการผลิตสีตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง) ซึ่งมี  ทั้งสีขาว สีเหลือง ใช้สำหรับตีเส้นจราจรบนท้องถนน เป็นที่ยอมรับในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และได้รับ  ใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.542-2549

 • ได้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง

  ได้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง มาตรฐานเลขที่ มอก. 543-2550

 • ได้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวง

  ได้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 248-2531

 • ได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ของผลิตภัณฑ์ วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำ เครื่องหมายบนผิวทาง,ลูกแก้ว

  ได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ของผลิตภัณฑ์ วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง,ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทางและราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวง

 • ได้รับใบรับรอง Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment)

  ได้รับใบรับรอง Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 • ได้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง

  ได้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง มาตรฐานเลขที่ มอก. 2316-2549

 • ได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ผลิตภัณฑ์เสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง

  ได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ผลิตภัณฑ์เสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง

เป้าหมายของเราคือการเป็นบริษัทชั้นนำ ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพในประเทศไทยและอาเซียนในอนาคต